3 gode grunde til at optimere jeres printermiljø

Artikler

For mange er printeren en vigtig følgesvend som oftest bliver overset. Når det kommer til områder, som kan forbedres eller optimeres, er det oftest ikke printermiljøet som kommer op på dagsorden. Salgssystemer, digitale værktøjer og kommunikationsplatforme mv. er oftest nogle af de ting som bliver associeret med vækst og fremgang.

Selvom det er vigtigt at investere og optimere de direkte forretningskristiske områder, er det også vigtigt at have de indirekte områder in mente, da de oftest understøtter et væld af processer og funktioner.

 

Virksomhedens usynlige hånd

Når det kommer til organisationers og virksomheders funktion, kan samme analogi fra markeds kapitalismen til tider gøre sig gældende, nemlig den ”usynlige hånd”. Organisationer udgøres af et komplekst hav af sociale relationer, processer, systemer og interaktioner med hardware og lignende.

For mange kommer dette netværk oftest for givet som noget der bare er der, og nok også uden den helt samme prioritering og fascination som ved markedet. Men når man ser på dette holistiske net, kan et område påvirke de andre i svingende omfang.

For eksempel rammer beslutninger i ledelsen de andre lag og områder betydeligt mere, end f.eks. en kopimaskine. Omfanget af de andre indirekte faktorer afhænger typisk af, hvor meget de influerer.

 

Magien i baggrunden

En printer kan understøtte mange forskellige arbejdsfunktioner og -processer på tværs af hele organisationen. Der kan her være tale om udskrivning af bilag, salgsdokumenter, kontrakter mv. Mange af disse afhænger af det pågældende printermiljø, er der udfordringer, nedgange eller problemer kan det sende chokbølger til alle de afhængige arbejdsprocesser og lignende.

Bliver problemer ikke løst kan de hurtigt give problemer på sigt. Overordnet kan det give problemer indenfor tre hovedområder:

  • Effektiviteten på arbejdspladsen
  • Virksomhedsøkonomien og forbruget
  • Udførslen af arbejdet

Effektiviteten svinder hen

En af de betydelige problemer er, at det kommer til at tage længere tid at udføre opgaverne i form af udskrivning af de forretningskristiske dokumenter. Dette vil også bidrage til flere økonomiske brugt, da medarbejdernes skal bruge mere arbejdstid på udskrivning, end mere værdiskabende aktiviteter. Dette bør ikke misforstås som enten eller, men længere tid på noget uden direkte værdi er lig med tabt værdi.

 

Virksomhedsøkonomien og forbruget

Det andet problem ved et ineffektivt, defekt og udateret printermiljø er, at det kommer til at koste virksomheden mere ikke kun i medarbejder timer, men også når det kommer til el, papir og blæk forbruget. På årlig basis kan det hurtigt løbe op i betydelige omkostninger

 

Udførslen af arbejdet

Den sidste problematik er, at det kommer til hæmme udførslen af arbejdet både på kort sigt, men også på langsigt, da I ikke vil kunne printe de nødvendige dokumenter.

Tager du disse 3 punkter i betragtning, kan det give god mening at finde en effektiv printer til erhverv løsning, hvis du/I vil undgå markante problemer.

Comments are closed.